TERAPIFORMER

Terapiformer


Psykodynamisk terapi - PDT
Symtomen ses som uttryck för en inre konflikt som behöver bearbetas. Det sker i ett möte mellan oss. Syftet är att skapa en förändring av de känslomässiga problem som är ett hinder för välbefinnande i tillvaron.


KBT
Behandlingstekniker som är inriktade på symtomen syftar till att förändra beteende och tankar.


IPT
Korttidsterapi, huvudsakligen för depressiva tilstånd. Vi träffas ca 16 gånger. Behandlingen fokuserar på betydelsen av relationer.

HYPNOS
Är ett förändrat medvetandetillstånd. Man befinner sig i ett meditativt avslappnat tillstånd eller en intensiv koncentration. I ett sådant tillstånd har individen en större mottaglighet för suggestioner.